2 - قیمت گوگل ادوردز سایت

قیمت گوگل ادوردز سایت

قیمت گوگل ادوردز سایت هزینه ی ماهانه ای حدود 5 تا 65 میلیونی دارد که این قیمت بستگی به موارد متعددی دارد.

عواملی مانند تعداد رقبا در کلمه کلیدی و تعداد کلیک مورد نیاز شما عوامل اصلی در تعیین قیمت گوگل ادوردز است.

از دیگر عوامل دخیل در قیمت گوگل ادوردز سایت میتوان به میزان ترافیک ورودی سایت از گوگل و همچنین رنک سئو سایت شماست.

قیمت پکیج های ماهانه گوگل ادوردز سایت

پکیج برنزی

تبلیغات گوگل ادوردز
تومان 8،000،000 به همراه مدریت اکنت
 • میزان شارژ اکانت: 100$
 • تعداد کمات کلیدی: نامحدود
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: مطابق نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • واحد ارزی: کرون نروژ
 • پشتیبانی آنلاین: دارد
 • پشتیبانی تلفنی: ندارد

پکیج نقره ای

تبلیغات گوگل ادوردز
تومان 14،000،000 به همراه مدریت اکنت
 • میزان شارژ اکانت: 200$
 • تعداد کمات کلیدی: نامحدود
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: مطابق نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • واحد ارزی: کرون نروژ
 • پشتیبانی آنلاین: دارد
 • پشتیبانی تلفنی: ندارد

پکیج طلایی

تبلیغات گوگل ادوردز
تومان 20،000،000 به همراه مدریت اکنت
 • میزان شارژ اکانت: 300$
 • تعداد کمات کلیدی: نامحدود
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: مطابق نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • واحد ارزی: کرون نروژ
 • پشتیبانی آنلاین: دارد
 • پشتیبانی تلفنی: ندارد

پکیج الماس

تبلیغات گوگل ادوردز
تومان 27،000،000 به همراه مدریت اکنت
 • میزان شارژ اکانت: 400$
 • تعداد کمات کلیدی: نامحدود
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: مطابق نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • واحد ارزی: کرون نروژ
 • پشتیبانی آنلاین: دارد
 • پشتیبانی تلفنی: ندارد

پکیج تیتانیوم

تبلیغات گوگل ادوردز
تومان 33،000،000 به همراه مدریت اکنت
 • میزان شارژ اکانت: 500$
 • تعداد کمات کلیدی: نامحدود
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: مطابق نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • واحد ارزی: کرون نروژ
 • پشتیبانی آنلاین: دارد
 • پشتیبانی تلفنی: ندارد

پکیج پلاتنیوم

تبلیغات گوگل ادوردز
تومان 63،000،000 به همراه مدریت اکنت
 • میزان شارژ اکانت: 1،000$
 • تعداد کمات کلیدی: نامحدود
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: مطابق نظر مشتری
 • دسترسی مستقیم به اکانت: دارد
 • افزودن افزونه های تبلیغاتی: دارد
 • افزودن Call: دارد
 • واحد ارزی: کرون نروژ
 • پشتیبانی آنلاین: دارد
 • پشتیبانی تلفنی: ندارد