2 - قیمت سئو سایت

قیمت سئو سایت

قیمت سئو سایت هزینه ی ماهانه ای حدود 10 تا 50 میلیونی به همراه تولید محتوا دارد که این قیمت بسته به موارد متعددی دارد.

البته عوامل دیگری هم در قیمت دخیل هستند که یکی از مهمترین آنها کلمه کلیدی مد نظر شما و سایت های رقیب شماست که این عامل یکی از مهمترین عوامل تعیین قیمت سئو سایت است.

از دیگر عوامل دخیل در قیمت میتوان به میزان نیاز برای بازدید مقالات و تبلیغات وب سایت برای گرفتن ترافیک سایت است.

قیمت پکیج های ماهانه سئو سایت شرکتی

پکیج برنزی

سئو سایت
تومان 8،000،000 به همراه تولید محتوا
 • تولید محتوا 2،000 کلمه ای 5 عدد
 • تبلیغات کلیکی 1،000 عدد
 • تبلیغات پوش ناتیفیکیشن 1،500 عدد
 • به اشتراک گذاری ریپورتاژ آگهی 2 عدد
 • بک لینک سئو شده 20 عدد
 • سئو حرفه ای تمام صفحات
 • گوگل وب مستر
 • نقشه سایت
 • گوگل تگ منیجر
 • گوگل آنالاتیکس

پکیج نقره ای

سئو سایت
تومان 12،000،000 به همراه تولید محتوا
 • تولید محتوا 2،500 کلمه ای 10 عدد
 • تبلیغات کلیکی 2،000 عدد
 • تبلیغات پوش ناتیفیکیشن 3،000 عدد
 • به اشتراک گذاری ریپورتاژ آگهی 5 عدد
 • بک لینک سئو شده 50 عدد
 • سئو حرفه ای تمام صفحات
 • گوگل وب مستر
 • نقشه سایت
 • گوگل تگ منیجر
 • گوگل آنالاتیکس

پکیج طلایی

سئو سایت
تومان 16،000،000 به همراه تولید محتوا
 • تولید محتوا 3،000 کلمه ای 13 عدد
 • تبلیغات کلیکی 3،000 عدد
 • تبلیغات پوش ناتیفیکیشن 5،000 عدد
 • به اشتراک گذاری ریپورتاژ آگهی 9 عدد
 • بک لینک سئو شده 90 عدد
 • سئو حرفه ای تمام صفحات
 • گوگل وب مستر
 • نقشه سایت
 • گوگل تگ منیجر
 • گوگل آنالاتیکس

پکیج الماس

سئو سایت
تومان 21،000،000 به همراه تولید محتوا
 • تولید محتوا 2،000 کلمه ای 15 عدد
 • تبلیغات کلیکی 4،000 عدد
 • تبلیغات پوش ناتیفیکیشن 7،500 عدد
 • به اشتراک گذاری ریپورتاژ آگهی 13 عدد
 • بک لینک سئو شده 130 عدد
 • سئو حرفه ای تمام صفحات
 • گوگل وب مستر
 • نقشه سایت
 • گوگل تگ منیجر
 • گوگل آنالاتیکس

پکیج تیتانیوم

سئو سایت
تومان 29،000،000 به همراه تولید محتوا
 • تولید محتوا 3،000 کلمه ای 20 عدد
 • تبلیغات کلیکی 5،500 عدد
 • تبلیغات پوش ناتیفیکیشن 9،000 عدد
 • به اشتراک گذاری ریپورتاژ آگهی 18 عدد
 • بک لینک سئو شده 180 عدد
 • سئو حرفه ای تمام صفحات
 • گوگل وب مستر
 • نقشه سایت
 • گوگل تگ منیجر
 • گوگل آنالاتیکس

پکیج پلاتنیوم

سئو سایت
تومان 43،000،000 به همراه تولید محتوا
 • تولید محتوا 3،500 کلمه ای 25 عدد
 • تبلیغات کلیکی 10،000 عدد
 • تبلیغات پوش ناتیفیکیشن 15،000 عدد
 • به اشتراک گذاری ریپورتاژ آگهی 30 عدد
 • بک لینک سئو شده 300 عدد
 • سئو حرفه ای تمام صفحات
 • گوگل وب مستر
 • نقشه سایت
 • گوگل تگ منیجر
 • گوگل آنالاتیکس